top of page

Ochranné štíty od našich členov

Členovia nášho amavet klubu č.966 – Pöllö sa rozhodli prispieť k boju proti Covid-19 a to spôsobom im vlastným, teda 3D tlačou. Využili pri tom tlačiarne škôl, na ktorých pôsobia (Spojenej školy sv. J. Bosca a Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici).

Hromadná výroba plastových dielov 3D tlačou nie je efektívna, no v čase núdze sa podarilo využiť skúsenosti členov klubu s navrhovaním a prototypovaním plastových súčiastok, pričom dokázali skrátiť dobu tlače plastovej čelenky ochranného štítu tesne pod hodinu. Vývoj týchto dielov sa vyvíjal dvoma smermi – podľa jednotlivých škôl.

Spojená škola sv. J. Bosca (ďalej len SSND) využila ponuku 50 fólií ochranných štítov, ktoré obdržala z národného projektu IT Akadémia. Tieto fólie boli optimalizované pre čelenky výrobcu asi najrozšírenejšej hobby tlačiarne Prusa i3:

Dizajn spomínaného typu čelenky spôsoboval pri tlači problémy. Preto si členovia amavet klubu vytvorili svoj vlastný dizajn. Ten im šetrí materiál aj čas tlače a tlačiareň je pri jeho výrobe vystavená menším otrasom:

Ako bonus bola členmi klubu z tejto školy vyvinutá aj “light“ verzia ochranného štítu, ktorá využíva veľmi ľahkú fóliu bežne používanú pre krytie hrebeňovej väzby.

Aby čelenky štítov mohli byť ošetrené dezinfekčnými prostriedkami, bolo kľúčové vyriešiť otázku vhodnosti použitého materiálu. Pre tlač prvých kusov bolo použité ABS, po konzultácii s Jurajom Červeňanom (youtuber “3D Guru makes it“ a člen amavetu vedúci krúžok 3D tlače na ZŠ Samuela Timona v Trenčianskej Turnej) bol pre odľahčenú verziu zvolený ako najvhodnejší PET materiál.

Členovia klubu zo Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici (ďalej len SZS) išli pri vývoji ochranných štítov inou cestou. Spočiatku rozpracovali a spevnili práve “light“ verziu Spojenej školy sv. J. Bosca:

Neskôr, inšpirovaní iniciatívou pomoznemocnici.sk, sa rozhodli upraviť dizajn, ktorý využíva uchytenie fólie k čelenke pomocou skrutiek. Prvé modely mali rôzne vyhotovenie i počty skrutiek. Po optimalizácii je táto čelenka asi najvydarenejšia. Dizajn je dostatočne pevný a to pri použití PET ako aj ABS plastu a doba tlače je len hodina a desať minút:

Teraz je model čelenky prepracovávaný na použitie len dvoch skrutiek. Snahou je zredukovať potrebný materiál a čas tlače pri zachovaní robustnosti a pevnosti upraveného štítu. Ak máte možnosť vytlačiť si na 3D tlačiarni súčiastky pre vlastný ochranný štít, dáta jednotlivých dielov (po ustálení ich dizajnu) budú dostupné na stránkach nášho amavet klubu, odkiaľ si ich bude možné zdarma stiahnuť.

Spolu bolo zatiaľ (k 15. 4. 2020) rozdaných 50 kusov ochranných štítov:

  1. Prvé prototypy (5 kusov) boli vymenené za materiál potrebný pre výrobu ďalších kusov.

  2. Prvé ochranné štíty (viac-menej ešte stále len prototypy) boli poskytnuté zdravotným sestrám Kliniky pediatrie a neonatológie (8 kusov) a Národnej transfúznej služby v Trenčíne (4 kusy) - spolu 12 kusov.

  1. Druhá séria (nazvime ju overovacia) dvanástich štítov bola odovzdaná personálu oddelenia pre odsúdených s ťažkým zdravotným postihnutím v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Týmto veľmi pekne ďakujeme za hodnotenie našich štítov pri ich praktickom používaní.

Ďalšie štíty (spolu 17 kusov prusa a light dizajnu od SSND), boli prevzaté na distribúciu v Novej Dubnici a okolí.

Prvé štyri štíty finálneho dizajnu Spojenej školy sv. J. Bosca, využívajúce fólie projektu IT Akadémia, boli odovzdané detskému lôžkovému oddeleniu v nemocnici v Považskej Bystrici.

Doplnenie 17. 4. 2020

- dnes boli odovzdané prvé štíty optimalizované pre použitie 2 skrutiek.

Päť kusov týchto ochranných štítov bolo odovzdaných pre klientské centrum MsÚ v Novej Dubnici. Plastové diely štítov boli skúšobne vytlačené z ABS (zelená farba) aj PET (oranžová farba):

Doplnenie 24. 4. 2020:

- tento týždeň bola väčšina produkcie ochranných štítov z nášho klubu venovaná Novej Dubnici.

Časť z nich (13 kusov) sa rozdala prostredníctvom členov zo SSND, časť (15 kusov) dobrovoľníkmi z vedenia klubu a časť (25 kusov) cez SZS - spolu 53 kusov. Ako je vidieť na nasledovných záberoch, ich výroba pripomínala malú manufaktúru:

V piatok bolo ešte dodatočných 6 kusov poslaných do Ladiec. Päť z nich si prerozdelilo Centrum pre deti a rodiny, Satelit Ladce-Tunežice.

Doteraz (k 24. 4. 2020) bolo amavet klubom Pöllö rozdaných 114 ochranných štítov.

Doplnenie 28. 4. 2020:

- v posledných dňoch bolo rozdelených 6 kusov ochranných štítov rôznej konštrukcie. Dostali ich pracovníci v priamom styku s verejnosťou, alebo ľudia so zdravotnými problémami.

Doplnenie 29. 4. 2020:

- na odovzdanie dnes boli pripravené plastové diely pre 18 kusov ochranných štítov s pevnejšími fóliami poskytnutými národným projektom IT Akadémia. Tieto štíty budú distribuované prostredníctvom členov zo SSND.

Doteraz (k 29. 4. 2020) bolo amavet klubom Pöllö rozdaných 138 ochranných štítov.

Doplnenie 1. 5. 2020:

- na úplnom konci apríla boli vytlačené posledné plastové diely štyroch ochranných štítov. Keďže týmto bol minutý všetok materiál, ktorý mal náš klub pre výrobu ochranných štítov pomocou 3d tlače, bola ich produkcia dočasne pozastavená.

Ak do konečnej sumy rozdaných štítov započítame ešte ďalšie dva "prototypy", počas apríla 2020 bolo členmi nášho amavet klubu Pöllö vyrobených a distribuovaných 144 ochranných štítov.

Ďakujeme každému, kto akýmkoľvek spôsobom podporil túto našu činnosť.

Amavet klub č.966 – Pöllö, Nová Dubnica

RECENT POSTS:
SEARCH BY TAGS:
bottom of page